Amb el suport de

Amb el suport de

AFEPADI

Des de 1943, AFEPADI és l’organització empresarial que agrupa i representa a les empreses que operen al mercat espanyol, l’activitat del qual està directament relacionada amb els aliments dietètics i els complements d’alimentació, tant en la seva faceta de fabricació, com de distribució o serveis relacionats.

+ info: www.afepadi.org

GREMI D'HERBOLARIS DE CATALUNYA

El Gremi d’Herbolaris de Catalunya és una associació professional de detallistes d’herboristería, alimentació natural i ecològica, complements dietètics, apícolEs, productes cosmètics i productes afins. L’associació va ser fundada l’any 1983 i ofereix als seus associats serveis d’informació, gestoria, assessorament, promoció i defensa del sector.

+ info: www.assocdietherb.com

CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.
El CCPAE és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat administrativament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya; i les seves finalitats són la representació, la defensa i la garantia de la producció agroalimentària ecològica.

+ info: www.ccpae.org

COIB

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional per al col·lectiu, alhora que contribuir a millorar l’atenció sanitària, soci sanitària i social a Catalunya. El COIB està integrat per més de 40.000 col·legiats de la demarcació de Barcelona.

+ info: www.coib.cat

Asociació de Celías de Catalunya

L’Associació Celíacs de Catalunya, entitat constituïda l’any 1977, és la primera organització creada a Espanya en defensa dels interessos de les persones celíaques. Des de l’associació representem al col·lectiu davant entitats i organismes públics i privats, i els oferim la informació, formació i l’assessorament que els ajuda a aconseguir una millor qualitat de vida, també a les seves famílies.

+ info: www.celiacscatalunya.org

Asociación de Intolerancia a la Lactosa España

ADILAC, Asociación de intolerantes a la lactosa España va néixer l’any 2003 amb la voluntat de convertir-se en el punt de trobada i informació per als intolerants a la lactosa al nostre país.

+ info: www.lactosa.org