Registre de visitants professionals

Només per a professionals: Només els professionals dels sectors d'exposició poden registrar-se com a visitants professionals.
L'organització podrà sol·licitar al visitant que acrediti la seva condició de professional per accedir al recinte.

Registre de visitants professionals