Expo Eco Salud

Expo Eco Salud 2019

Expo Eco Salud, el Saló de la Salut i la Qualitat de Vida, és el punt de trobada de totes aquelles persones interessades en la cura natural i sostenible de la salut. Professionals i consumidors assisteixen a Expo Eco Salud per conèixer les novetats i els últims avenços que els proveïdors de productes i serveis posen al seu abast.

Expo Eco Salud està dedicat als complements alimentaris, els productes destinats a alimentació especial, l’alimentació ecològica, la cosmètica natural, les teràpies naturals, l’activitat física saludable i a tots aquells productes i serveis implicats en la cura de la salut.

Expo Eco Salud vol tenir un paper actiu en la divulgació d’aquests sectors en la societat i en la promoció dels estils de vida saludables i sostenibles. Al mateix temps, Expo Eco Salud vol ser un punt de trobada entre els professionals per a la promoció i dinamització econòmica dels sectors d’exposició.

El component divulgatiu d’Expo Eco Salud es concreta en un ampli programa d’actes paral·lels dirigit tant a professionals com al públic.

La Fira de la Salut

És el punt de trobada de totes aquelles persones interessades en la cura natural i sostenible de la salut.

Professional

Conèixer les novetats i els últims avenços que els proveïdors de productes i serveis posen al teu abast.

Activitats

El component divulgatiu es concreta en un ampli programa d’actes paral·lels dirigit tant a professionals com al públic general.

Dades del Saló

Nom: Expo Eco Salud Barcelona 2019

Saló de la Salut i la Qualitat de Vida

Edició: 28a
Dates: 12, 13 i 14 d’abril de 2019
Horari de visitants: Divendres i dissabte, de 10 a 20 hores

Diumenge, de 10 a 19 hores

Recinte: Pavelló núm. 1 – Fira Barcelona – Recinte Montjuïc
Periodicitat: Anual
Sectors: Complements alimentaris

Productes destinats a alimentació especial

Alimentació ecològica

Cosmètica natural

Teràpies naturals

Activitat física saludable

Organitza: INTERALIA, Ferias Profesionales y Congresos, S.A.